Predstavitev družbe

Strokovnost, učinkovitost in profesionalna etika

Vrednote

Odgovornost do dela je temelj za zaupanje in sodelovanje. Prepričani smo, da je popolna predanost nalogam temelj za dobro prakso. S posluhom za družbo in posameznika se vsakega primera lotevamo natančno in preudarno, z veliko mero znanja in zavidanja vrednimi izkušnjami. Kakovost naših storitev je merilo, od katerega ne odstopamo.

Zgodovina

Odvetniška pisarna Toš in partnerji je svoje temelje postavila daljnega leta 1989. Razvila se je iz samostojne odvetniške prakse njenega ustanovitelja, Andreja Toša. Od leta 2000 svoje strokovno znanje in izkušnje podaja v okviru odvetniške družbe.

Nenehno izpopolnjevanje

Odvetniška pisarna Toš posebno pozornost namenja nenehnemu izobraževanju. Svojim zaposlenim omogoča redna strokovna usposabljanja in dodatna podiplomska izobraževanja. Pisarna razpolaga z bogato strokovno knjižnico in redno dopolnjuje knjižni fond. Eno glavnih vodil družbe pa je tudi nenehno spremljanje domačega in tujega aktualnega dogajanja. Pri svojem delu smo zavezani temeljnim vrednotam. V skladu z njimi stopamo po poti lastne vizije.

Pisarna je specializirana za področje civilnega in gospodarskega prava, po zakonu o odvetništvu pa smo registrirani tudi kot strokovnjaki za davčno pravo.

Kompetence

Ustanovitelj družbe, Andrej Toš, je imetnik licence stečajnega upravitelja. Imetništvo licence družbi daje kompetentnost in kredibilnost. Zagotavljamo celovite storitve pravnega svetovanja, zastopstva pred sodiščem in upravnimi organi. Strokovnost, učinkovitost in profesionalna odgovornost so temeljna vodila za dobro delovanje družbe.

Vizija

Odvetniška pisarna Toš in partnerji bo v skladu s svojimi prepričanji nadaljevala po poti odgovornega in strokovnega dela. Temeljni gradniki družbe ostajajo neprecenljive izkušnje in bogato znanje, ki pomešani z mladostno energijo dajejo zavidljive rezultate. Skupina vrhunskih strokovnjakov s področja prava želi ostajati v vrhu slovenske odvetniške prakse.